PG på Hojrock om evenemangens framtid
2012-05-10

Västervik är av tradition känt för sina återkommande och kvalitativa evenemang. Personerna bakom evenemangen skapar många minnesvärda upplevelser och positiva minnen om Västervik. Men också gynnar det övriga besöksnäringen i kommunen. Peter Gustavsson har några tankar i ämnet, vad tycker ni?


Västervik är av tradition känt för sina återkommande och kvalitativa evenemang. Hur många magiska minnen har vi inte samlat på oss tack vare dem? Långkörare som VisFestivalen, Loftahammarsutställningen, Durspelsstämman och Hojrock, bara för att nämna några, är väl planterade både bland västervikare och våra turister. Och varför? På grund av alla de fingertoppskänsliga personer som arrangerar dem, iscensätter dem och som får dem att återuppstå år efter år. Det är de som bygger upplevelsen, som skapar ditt minne.

Men om vi bortser från västervikaren och turisten, vad betyder dessa evenemang för resten av besöksnäringen i kommunen, eller för den delen, för näringen i stort? Hur ser relationen ut mellan evenemangen och de företag som faktiskt också får profit på de besökare som är i Västervik tack vare evenemangen. De företag som säljer mat, kläder, souvenirer, vin, glass, båtutflykter, de som hyr ut cyklar, rum och campingplatser etc. Om man vill kan man se Västervik som en enda affärsverksamhet, en affärshybrid som besökaren bara kan välja och vraka ifrån. Är det inte rimligt att denna affärsverksamhet jobbar tillsammans för att dels skapa en så attraktiv destination som möjligt med maximalt antal besökare, men också för att skapa maximal vinst per aktör?

Det tycker Peter Gustafsson på Hojrock.

 

 

Vad är problemet som du ser det idag?

    - Västervik har en tradition av evenemang som har funnits i många år. Många företag utökar sina resurser med personal och varor när evenemangen körs och allt rullar på som vanligt. Man är nöjd och ser inte faran med den ökade konkurrens bland evenemang från andra håll som hela tiden ökar. Att tappa ett event i storlek med Visfestivalen och HojRock innebär inte bara att de betalande på respektive event väljer andra orter. Det som kommer att slå hårdast är att alla som besöker Västervik under den här tiden för att det hela tiden händer saker kommer att välja andra resmål. Visfestivalen och HojRock har kanske 7-8 000 betalande på evenemangen sammanlagt, men drar in mer än 40 000 besökare till Västervik. Det är alltså inte 7000 personer som vi tappar utan ett inflöde på 40.000 personer. Vad det betyder för många i näringen är ju inte så svårt att förstå. Det finns undersökningar på det här och det finns ett nära i exempel med Hultsfredsfestivalen. Det krävs enorma pengar för att starta upp ett evenemang igen om det överhuvudtaget går.


Vad bör man göra åt det?

    - Först och främst tror jag att man måste ha en samsyn när det gäller hur viktiga evenemangen är för Västervik. Det gäller även kommunens representanter. Sätt upp ett mål att vi ska först och främst utveckla befintliga evenemang tillsammans med respektive arrangörer. Att starta upp nya stora evenemang kostar mycket pengar.

Vilka menar du ska arbeta tillsammans för att nå detta?

    - Starta en arbetsgrupp bestående av handel, restauranger, kommunrepresentanter. Viktigt att få in nya unga entreprenörer för att få en bredd, inte bara gamla gubbar.

Vilka resurser behövs?

    - 1.Samla alla strategiska personer. 2.Utbilda restaurangägarna/handel och de nya event- entreprenörerna om hur event bidrar och kan utveckla den egna rörelsen med hjälp av Regionförbundet. 3.Våga satsa på befintliga evenemang  "Alla måste var med principen" fungerar inte om det ska satsas ordentligt. 4. Ställ frågan, vilka avknoppningar kan göras från befintliga evenemang som i sig själva kan bli stora.

 
Sker detta inte idag?

    - Jo, ett exempel på det är ett event som vi jobbar lite med nu. Vi har skapat en idé som tillsamman med Lysingsbadet ska bli en "BikerKids Camp". Fredag till lördag med tält på en egen camp på Lysingsbadet. Barnen får t-shirt, bandana och fake tattoo vid ankomst. Aktiviteter på fredag på Lysingsbadet och en minikortege. Lördag går de i centrumkortegen innan alla motorcyklar, från spejande sjömannen över fiskartorget och storgatan upp till stadsparken inför tusentals besökare som står och väntar på mc-kortegen. Vi samlar pengar till Barncancerfonden på vägen. Det kommer att gå bussar eller båt ut till oss, vi går igenom hela vår camp och avslutar med ett kidsrockband i magasinet. Vad kan staden erbjuda på lördag förmiddag innan kortegevandringen? Kan man sätta något på söndagen innan hemfärd? Förutsättningar finns att det kan bli riktigt stort inom några år där vi bara är en del i eventet.


Vad är målet?

    - Att bli sommarens största barnevent inom tre år. 500 barn med föräldrar som konsumerar.


Hur kopplar man detta till övriga näringen?

    - Ja, man kan börja med att ställa sig frågan vad det skulle ge oss i marknadsföring och vad den är värd för oss, för handel/restauranger och för kommunen? Det finns massor med mer saker, men det viktigaste är att våga prioritera, förstå betydelsen och att man kan tjäna pengar på att utbilda sig och samarbeta för att göra bättre affärer i sin egen rörelse. Spreta inte med massa småprojekt, fokusera så kommer det att hända saker runt omkring som gynnar alla.


Senaste 15