Västervik fattar nationell stafettpinne
2012-10-11

Västervik är värd för den andra ledarkonferensen för destinationsutvecklare som hålls den 22-23 november.


2010 togs en väl förankrad nationell strategi fram, för hela Sveriges besöksnäring, med en kaxig vision: Att fram till 2020 fördubbla omsättningen i branschen till 500 miljarder kronor. Strategin diskuteras och lyfts nationellt, men vad görs på lokal nivå? Det ska diskuteras på den andra lokala ledarkonferensen som hålls i Västervik 22-23 november.

I den nationella strategin identifieras att en av de viktigaste framgångsnycklarna finns i en mer offensiv och systematisk destinationsutveckling. Man kan prata infrastruktur,  arbetsmarknadspolitik och andra frågor på det nationella planet men arbetar vi inte på destinationsnivå kommer inte målen att uppnås. Två år har redan gått, en del har satt igång och andra inte. Det är hög tid för verkstad.

Hur gör man då när man sitter på den egna destinationen och ska dra sitt strå till stacken?

Ja, ensam är ju sällan stark som vi alla vet. Därför hölls en första ledarkonferens för destinationsutvecklare, turistchefer, länsturistchefer och andra i södra Sverige som arbetar på lokal och regional nivå i frågan. Ett litet men ambitiöst gäng samlades i Halmstad i maj och nu har vi i Västervik fattat stafettpinnen och bjudit in till en andra ledarträff den 22-23 november. Fokus kommer att vara att sätta oss in i den nationella strategins olika delar, att hitta former för samverkan och att lära av varandra så att vi tillsammans verkar för en fördubblad omsättning till 2020.


Senaste 15