Den märkliga momsen
2012-10-11

Riksdagsledamot Jan R Andersson och Västerviks gästhamnsnätverk tycker att gästhamnsmomsen bör sänkas till 12 procent mot dagens 25.


Om våra besökare övernattar i husvagn på en camping är momssatsen 12% på avgiften. Bor de i sin båt i en av våra gästhamnar är momsen 25%. Märkligt, eller hur? Det tycker i alla fall vi i gästhamnsnätverket*. Vi har därför valt att lobba för en förändring och riksdagsledamot Jan R Andersson har nu lämnat in en motion till Riksdagen.

För Västervik är den här frågan viktig eftersom skärgården och båtlivet är vår viktigaste tillgång och konkurrensfördel och vi behöver tillväxt och utveckling inom båtturismen.  Genom en momssänkning skulle en krisdrabbad bransch stimuleras och gästhamnarna skulle få mer utrymme att driva utveckling och anpassa sina verksamheter till dagsläget och framtiden. Dessutom skulle man rätta till en mycket sneddriven momssättning.

I våras uppvaktade vi riksdagsledamot Jan R Andersson i frågan, och han lämnade i slutet av september in en motion kring momssänkning. Jan R var på besök i Västervik idag och träffade nätverket. 

 

Du har lämnat in en motion om sänkt gästhamnsmoms till 12 procent, varför?

    -  Kalmar län har en stark turism och den betyder mycket för länet. För att de olika kommunerna skall kunna utvecklas så är det viktigt att framförallt småföretagen får en chans till det, och en sänkt moms skulle innebära mycket för gästhamnarna.

 

Vilka riksdagspartier tror du bakom?

    - Krister Örnfjäder från Socialdemokraterna har ju redan lämnat in en motion. Jag tror att alla momssatser inom turistbranschen behövs ses över, det är som sagt väldigt viktigt för småföretagen att de känner att de får stöttning av politiken att kunna bedriva sin verksamhet på ett så lönsamt vis som möjligt. Det är ju över 25 år sedan dessa momssatser sattes och de behöver helt klart en genomgång och förnyelse. Diskussionen kring momssatser rullade ju igång i och med den sänkta restaurangmomsen och en sänkt gästhamnsmoms behöver inte betyda så stor kostnad, uppskattningsvis 40 miljoner kronor för staten, och det är inte mycket pengar i sammanhanget.

 

När tror du att detta i så fall kan komma att bli verklighet?

    - Jag tror att om allt går som det ska så kan det ta uppskattningsvis två till tre år.

 

Mötet med Jan R handlade till största delen om att planera hur vi går vidare och tillsammans verkar för en sänkning av momsen. Idag finns totalt tre motioner inlämnade till Riksdagen i ämnet och ytterligare två motioner när det gäller översyn av samtliga ”turistmomser”. Gästhamnsmomsen är tyvärr inte den enda märkliga momsen utan det finns ett antal andra exempel så ett helhetsgrepp är önskvärt. Förhoppningen är dock att gästhamnsmomsen kommer först upp på agendan.

 

Som Jan R Andersson sa under mötet borde en sänkning av gästhamnsmomsen vara tämligen enkel att besluta kring. För vem kan se det rimliga i och argumentera för att en båtgäst ska betala mer moms för sin inkvartering än en campinggäst?

 

Läs Jan R Anderssons motion: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Gasthamnsmoms_H002Sk243/?text=true

 

*I gästhamnsnätverket deltar:

MarinCenter Loftahammar, Idö Skärgårdsliv, Hasselö, Rågö, ProMarina Västerviks Gästhamn, Västervik Resort Lysingsbadet, Blankaholms gästhamn, Västerviks Turistbyrå


Senaste 15