(Strategi)arbete pågår
2012-10-11

Under hösten och vintern kommer besöksnäringen och kommunen att utveckla en ny gemensam Turismstrategi för Västervik.


Samling kring en nationell strategi, destinationsutvecklingspengar till Vimmerby, omtag på Öland och i Oskarshamn, ny waterfront i Kalmar, nytt varumärke för Småland. Och mycket mer. Det pågår en hel del runt omkring oss och nu spänner vi bågen: Det är dags för en ny Turismstrategi!

Under hösten och vintern kommer besöksnäringen och kommunen att utveckla en ny gemensam Turismstrategi för Västervik. Den ska visa hur vi ska nå den vision och de målsättningar vi har som samlad destination. En nulägesanalys har nyligen tagits fram av de elva företag som ingår i destinationsgruppen* och på tisdag kommer ett seminarium att hållas där vi lägger grunden för strategins innehåll. Det kommer att finnas olika sätt att vara med och bidraga och påverka - möten, enkäter, samtal. Vi söker ett stort engagemang från branschen.

Turismstrategin ska fungera som ett styrmedel för vårt gemensamma arbete på destinationen, i destinationsgruppen samt för kommunens verksamheter som har inverkan på turismens utveckling i Västervik. Den 30 januari ska arbetet vara klart. Eftersom vi har ett stort gemensamt arbete framför oss utgår höstens branschmöte. I februari kommer vi att presentera en, förhoppningsvis, kraftfull Turismstrategi som gör vår destination till en framtida vinnare.  

Vill du ha mer information eller önskar deltaga på seminariet på tisdag så kontaktar du turistchef Stina Porsgaard. Tfn 0490-25 40 41, stina.porsgaard@vastervik.se

 

* I destinationsgruppen medverkar Sweeds, Laxboa Stora Grindö, Magasin 5 AB (Saltmagasinet m.fl.), Västervik Resort AB, Risebo Fritid, Tofvehult Kafé, Konferens och Boende, Hasselö, Idö Skärgårdsliv, Västerviks Handel, Västerviks Stadshotell, ProMarina Västerviks Gästhamn.


Senaste 15