Turistbyrån stannar i Rådhuset
2011-10-21

Den tillfälliga flytten av Västerviks turistbyrå till Rådhuset kommer att bli permanent. Så ser planen ut och den blir verklighet förutsatt att lokalerna kan anpassas efter verksamheten. Förhoppningen är att en renovering kan komma igång omgående och att man kan vara på plats permanent under våren 2012.


- Det finns för- och nackdelar med båda lägena och vi har en lång lista över vad som behöver åtgärdas i Rådhuset men det är förhoppningsvis inget som inte går att lösa, säger turistbyråansvarig Jakob Franzén.

Turistbyrån i Rådhuset har haft ungefär samma besöksantal som man hade förra året i Varmbadhuset. Skillnaden är att det har varit färre besökare under visfestivals- och MCveckorna men fler under för- och eftersäsong. Kort sagt har fler västervikare hittat till Turistbyrån men färre besökare.

- Många västervikare har sagt till oss att de tycker att det nya läget är bra och att man nu har öppnat upp ett tidigare ganska stängt rådhus. Samtidigt har besökarna ibland haft svårt att hitta till oss och det har varit problem med parkeringar, säger Jakob Franzén.

- När nu väl beslutet är taget ser vi det som en positiv utmaning att tänka om kring turistbyråverksamheten och göra något riktigt bra i Rådhuset.

I turistorganisationen arbetar man inte enbart med mottagandet av turister. En stor del av arbetet läggs på marknadsföring och varumärket Västervik, strategier och utveckling inom besöksnäringen. Många företag, föreningar och studiebesök kommer till Turistbyrån även av den anledningen och i huset hålls ett stort antal möten.

- Vi trivdes bra i varmbadhuset. Utåt uppfattades vi som starkt förknippade med byggnaden och så kände också vi som arbetade där så det är klart att det på ett sätt känns lite sorgligt att inte komma tillbaka dit, säger turistchef Stina Porsgaard.

- Samtidigt måste man tänka framåt, förstå att det finns andra intressen och se nya möjligheter. Det här kan bli en nytändning för hela turistorganisationen och vårt sätt att arbeta och det ska vi ta tillvara på!


Nyheter Oktober 2011